Công bố chất lượng sản phẩm

1. Kết quả thử nghiệm sản phẩm thớt nhựa Neoflam

 

2. Kết quả thử nghiệm chảo cán rời Miris 

 

3. Kết quả thử nghiệm hộp đựng thực phẩm Smart Seal

 

4. Kết quả thử nghiệm nồi chảo Neoflam

 

5. Kết quả thử nghiệm chảo chiên, xào iMat Blackcube

 

Xem thêm các công bố sản phẩm khác của iMat >> Các sản phẩm đạt chất lượng và tiêu chuẩn để lưu thông ra thị trường.